Terapi

Anledningarna kan vara många och olika till varför man väljer att gå i någon form av terapi. Vanliga orsaker är nedstämdhet, oro och ångest. Kris i livet eller förlust av närstående eller livsglädje.

Läs mer om terapi här

Utbildning

Utbildningar i DMTT-metoden || Workshops i DMTT-metoden || Kurser i Salsa och meditativ rörelse || FöredragLäs mer om utbildning här

Handledning

Jag handleder arbetsgrupper inom socialtjänsten och yrkesgrupper som psykoterapeuter, kuratorer och sjukgymnaster, både individuellt och i grupp.


Läs mer om handledning här

Aktuellt

Ny grundläggande Diplomutbildning i DMTT-metoden

post

Våren 2017

Del 1
3 – 4 februari
Grundläggande dansterapeutiska tekniker. Lyssna in, möta upp, dialog i rörelse.

24 – 25 februari
Kreativitet i dans och rörelse. Musikens betydelse i DMTT-metoden.

24 – 25 mars
Utvecklingspsykologi, anknytningsteori kopplat till DMTT-metoden.

Hösten 2017

Del 2
16 – 18 augusti (ons, tors, fred)
och
14 – 16 september (tors, fred, lör)
Obs! Höstens är upplagd med…

Ny grundutbildning i DMTT-metoden

post

 

Ny grundutbildning i DMTT-metoden startar hösten 2016.
Vill du öka din förståelse för hur ordlös kommunikation påverkar oss i mötet med människor?  Hösten 2016 startar en ny utbildningsgrupp i DMTT-metoden.
Som behandlare/lärare bär vi stora delar av vårt arbete ordlöst i våra kroppar – låt denna tysta kunskap bli en värdefull…