Ny workshop enligt DMTT-metoden

dmtt

Ny workshop i DMTT-metoden (Dance and Movement as Therapeutic Tool)

3 maj 2016 kl. 18.30-20.30

Anmäl dig här

DMTT står för ”Dance and Movement as Therapeutic Tool”/”Dans och Rörelse som Terapeutiskt Verktyg”

DMTT-metoden är utvecklad av dans- och psykoterapeuterna Nita Gyllander och Monika Thelin. Metoden har sin grund i dansterapeutiska tekniker och är skräddarsydd för att användas av personer yrkesverksamma inom hälsa, skola, vård och omsorg.

Läs mer på www.ISUT.se Institutet för skapande uttryck eller anmäl dig här.