Terapi

Varför gå i terapi?

Anledningarna kan vara många och olika till varför man väljer att gå i någon form av terapi. Vanliga orsaker är nedstämdhet, oro och ångest. Kris i livet eller förlust av närstående eller livsglädje. Du upplever eventuellt stagnation och kommer inte vidare, destruktiva mönster kanske upprepar sig i ditt liv.

Eller du kanske är nyfiken på sidor i din personlighet som du inte har tillgång till men kan ana finns där och därför vill du utveckla din potential och bli mer hel.

Att gå i terapi är att ta sig själv på allvar. Resan är berikande och spännande men kan också ibland vara mödosam.

Hur går psykoterapi till?

Du tar kontakt med mig och vi bokar in några möten, det brukar vara bra att ses ungefär tre gånger för att du ska få känna dig för och för att jag ska kunna bilda mig en uppfattning om hur jag bäst kan vara till hjälp. Därefter ger jag förslag på hur vi kan arbeta tillsammans. Du kanske redan har ett önskemål när du kommer om, till exempel en korttidsterapi med ett bestämt fokus eller en längre mer utforskande terapikontakt med eller utan konstnärliga uttryck. Vi bestämmer också när och hur ofta vi ska ses.

Kontakta mig för tidsbokning här.

Dansterapi är en konstnärlig terapiform som vilar på psykodynamisk grund men det praktiska arbetet, metoden, är ofta kognitivt beteendeinriktad. Rörelse och dans används för att starta upp en kreativ, konstnärlig process som skapar mening och möjliggör ett helande för individen. Andning, avspänning, rörelse, rytm och dans hör ihop. Läs mer om dansterapi här.

Konstterapi är en övergripande benämning för att använda sig av konstnärliga uttryck i terapeutiskt syfte. Om du föredrar bild, musik eller rörelse/dans alternativt en kombination är upp till dig. Den terapeutiska resan kan ta sin början såväl i orden som i rörelsen, musiken eller bilden. Dessa konstnärliga uttryck syftar till att upptäcka, utforska och förena medvetna och ännu inte medvetna sidor av personligheten… skapa en helhet!

  • Kroppen ”bär” alla våra erfarenheter, mer eller mindre tillgängliga för vårt medvetna jag
  • Rörelsen/dansen når dessa inkapslade minnen, känslor och bygger broar mellan det förflutna och nuet
  • Musiken lockar fram känslor och kan gestalta upplevelser
  • Bilden fångar inre skeenden som sedan kan uttryckas i rörelse varvid en bearbetning i såväl dans, bild som ord blir möjlig
  • Ordet lyfter det upplevda till en kognitiv nivå och möjliggör en vidare förståelse

Konstterapin utgår från det friska inom personen och stärker kontakten med den egna läkande förmågan. Du väljer själv de uttryck som passar just dig. Ledord är kreativitet, glädje, kraft och spontanitet!

Emellanåt behöver vi alla samtala med någon som lyssnar och som vi känner förtroende för. Vid särskilda tillfällen i livet behöver vi dessutom en professionell samtalskontakt, någon som har kunskap om relationer och olika typer av problematik.

Vi kanske befinner oss i en livskris eller står inför ett svårt vägval. Det kan handla om hur vi kan hantera känslor av ensamhet, sorg eller depression. Förluster i livet, av närstående eller av livsglädje. Traumatiska upplevelser eller minnen kanske gör sig påminda i nuet och gör livet svårt att uthärda på grund av oro, stress och ångest.

Oavsett om vi drivs av nyfikenhet och söker hjälp för att komma vidare i livet och förstå mer av vem vi är eller bär på en tyngre problematik kan vi vara hjälpta av psykoterapi.

Den psykoterapi jag erbjuder vilar på psykodynamisk grund (med det menar jag att vi räknar med att personligheten rymmer såväl medvetna som omedvetna sidor) med integrerade tekniker inom kognitiv beteendeterapi, kbt och mindfulness. Inom nämnda ramar anpassar jag mitt arbetssätt efter klientens behov. Jag uppmärksammar det friska, styrkor i personligheten och därifrån närmar vi oss det som kan kännas svårare att beröra.

Psykoterapin syftar alltid till att man ska förstå sig själv bättre, då är det lättare att veta vad man behöver och kunna välja det.  När man kan förena sidor i personligheten som tidigare kändes oförenliga ökar hoppet om att livssituationen går att påverka och man upplever mindre oro och större frihet. Alla människor har potential att växa men det behövs mod att förändra gamla inkörda vanor och beteendemönster.

Det finns möjlighet till fokuserad korttidsterapi, stödkontakt alternativt en längre mer utforskande samtalskontakt.

Terapi