DMTT-metoden

DMTT står för ”Dance and Movement as Therapeutic Tool”/”Dans och Rörelse som Terapeutiskt Verktyg”

DMTT-metoden är utvecklad av dans- och psykoterapeuterna Nita Gyllander och Monika Thelin. Metoden har sin grund i dansterapeutiska tekniker och är skräddarsydd för att användas av personer yrkesverksamma inom hälsa, skola, vård och omsorg.

Sedan 2008 har vi bedrivit kursverksamhet i privat regi i ”Dans och Rörelse som Terapeutiskt Verktyg”.

2010 startade vi en grundläggande utbildning i DMTT-metoden som löper över två terminer. Vi har nu utbildat fem grupper.

monika-och-nita-webb-300x199
Monika Thelin och Nita Gyllander

Certifiering

Efterfrågan om en fortsättning och fördjupning av DMTT-metoden har lett till att vi startat en påbyggnadsutbildning med fördjupning och egen praktik som leder till certifiering i DMTT-metoden. Vi har redan utbildat en första grupp certifierade enligt DMTT-metoden.

Läs mer på www.ISUT.se Institutet för skapande uttryck

Dans och Rörelse som Terapeutiskt Verktyg DMTT-metoden