Terapi

Anledningarna kan vara många och olika till varför man väljer att gå i någon form av terapi. Vanliga orsaker är nedstämdhet, oro och ångest. Kris i livet eller förlust av närstående eller livsglädje.

Utbildning

Utbildningar i DMTT-metoden || Workshops i DMTT-metoden || Kurser i Salsa och meditativ rörelse || Föredrag

Handledning

Jag handleder arbetsgrupper inom socialtjänsten och yrkesgrupper som psykoterapeuter, kuratorer och sjukgymnaster, både individuellt och i grupp.

Aktuellt

Grundläggande diplomutbildning 2018

Den grundläggande diplomutbildningen som tidigare var uppdelad på två terminer kommer i år att hållas som en intensivutbildning under en vecka i augusti.

Vecka 33, 2018

Kl 9.00-17.00 den 13-17 augusti 2018

Plats: Studio för Dansterapi, Brantingsgatan 41, 123 45 Stockholm

Workshop 29 maj 2018

diplomutbildning i DMMT-metoden

Workshop i DMTT-metoden (Dance and Movement as Therapeutic Tool) inför kommande utbildningsgrupp.

Datum: 29 maj 2018
Tid: 18.30-21.30
Plats: Studio för Dansterapi, Brantingsgatan 41, 123 45 Stockholm

Anmäl dig här