Grundläggande diplomutbildning 2018

Den grundläggande diplomutbildningen som tidigare var uppdelad på två terminer kommer i år att hållas som en intensivutbildning under en vecka i augusti.

Vecka 33, 2018

Kl 9.00-17.00 den 13-17 augusti 2018

Plats: Studio för Dansterapi, Brantingsgatan 41, 123 45 Stockholm

2018

Den grundläggande diplomutbildningen som tidigare var uppdelad på två terminer kommer i år att hållas som en intensivutbildning under en vecka i augusti.

Vecka 33, 13-17 augusti 2018
Kurstid alla dagar mellan 9.00 – 17.00

Del 1

  • Kreativitet i dans och rörelse
  • Musikens betydelse i DMTT-metoden
  • Grundläggande dansterapeutiska tekniker
  • Lyssna in, möta upp, dialog i rörelse
  • Utvecklingspsykologi, anknytningsteori kopplat till DMTT-metoden

Del 2

  • Fördjupning av dansterapeutiska tekniker
  • Autentisk rörelse. Att tolka och intervenera i rörelse
  • DMTT-metoden i praktiken; arbete med individ, par familj och grupp
  • Dysfunktionella relationsmönster och beroendeproblematik
  • Hur kan man använda DMTT- metoden i arbete med dessa

Pris: 16 900 kr (plus moms 4 225 kr)
För att erhålla diplom krävs att man har 80% närvaro, genomgått och är godkänd i både del 1 och 2.
Vid anmälan betalas en avgift 2 000 kr (inkl moms) som sedan dras av från kursavgiften. Vid anmälan senast 1 maj 2018 ges 1 000 kr rabatt på kursavgiften.
Kurslitteratur ingår ej i priset.
Kursledarnas förbehåller sig rätten att vid behov ekvivalera deltagare.

Begränsat antal platser!

Varmt välkommen med din ansökan!

tel: 070-738 0344 | info@nitagyllander.se | www.nitagyllander.se

tel: 070-828 7928 | info@monikathelin.se | www.monikathelin.se