Handledning

I handledning får du stöd och hjälp att se dig själv i förhållande till det arbete du utför. Det ger både avlastning och den nödvändiga distans som behövs för en djupare förståelse och för möjligheten att känna ny inspiration och glädje i arbetet.

Som utbildad och erfaren handledare har jag utvecklat en metod där jag anpassar upplägget efter behoven hos dem jag handleder.

Jag använder mig av

  • mindfulness i stillhet och rörelse
  • det relationella perspektivet med reflektion och utforskande samtal
  • icke verbala metoder för kommunikation; andning, grundning och centrering/konstnärliga uttryck som dans, bild och musik

Jag tar emot både individuellt och i grupp och har erfarenhet av grupphandledning med bl.a. psykoterapeuter, kuratorer och sjukgymnaster. Jag handleder också arbetsgrupper inom socialtjänsten på uppdrag av FSG, Familjestödsgruppen AB.

Sedan 2003 har jag handlett och undervisat studenter i dansterapi och specialpedagogik vid Dans- och Cirkushögskolan, DOCH, Stockholms Konstnärliga Högskola. Jag har också sedan 2008 arbetat som handledare och lärare inom Grundläggande utbildning i DMTT-metoden -Dance and Movement as Therapeutic Tool- samt inom Certifieringsutbildning i DMTT-metoden vid Institutet Skapande Uttryck (ISUT).

Relationen som utgångspunkt

Jag utgår från relationen, det som händer och utspelar sig i rummet här och nu, för mig är det viktigare än att försöka presentera den ”rätta” förståelsen av ett problem eller berättelsen om en situation. Mitt mål är att skapa ett öppet klimat där deltagarna nyfiket utforskar tankar, känslor och idéer. Samspelet i handledningsgruppen blir också modell för deltagarens fortsatta arbete i behandlingssituationen/arbetssituationen.

Icke verbala metoder för kommunikation

Jag anpassar upplägget efter deltagarnas behov och kan förutom det ovan nämnda också använda icke verbala metoder för kommunikation. Min tanke är att öka medvetenheten om att möten till stor del också äger rum i det icke verbala. När deltagarna övar upp sin lyhördhet för den icke verbala kommunikationen så gynnar det samspelet. Deltagaren får större tillgång till sig själv, tankar, känslor och förmår vara mer uppmärksam i nuet. Det har visat sig vara en stor tillgång särskilt med klienter som inte behärskar svenska språket eller bär på svåra och traumatiska upplevelser.

Min handledare- och lärarutbildning på Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildningar (SAPU) hade ett relationellt psykodynamiskt perspektiv. Handledningen genomförs på grundval av aktuell forskning och beprövad erfarenhet.

Kontakta mig för tidsbokning här.

Handledning