Terapi

Varför gå i terapi?

Anledningarna kan vara många och olika till varför man väljer att gå i någon form av terapi. Vanliga orsaker är nedstämdhet, oro och ångest. Kris i livet eller förlust av närstående eller livsglädje. Du upplever eventuellt stagnation och kommer inte vidare, destruktiva mönster kanske upprepar sig i ditt liv.

Eller du kanske är nyfiken på sidor i din personlighet som du inte har tillgång till men kan ana finns där och därför vill du utveckla din potential och bli mer hel.

Att gå i terapi är att ta sig själv på allvar. Resan är berikande och spännande men kan också ibland vara mödosam.

Hur går psykoterapi till?

Du tar kontakt med mig och vi bokar in några möten, det brukar vara bra att ses ungefär tre gånger för att du ska få känna dig för och för att jag ska kunna bilda mig en uppfattning om hur jag bäst kan vara till hjälp. Därefter ger jag förslag på hur vi kan arbeta tillsammans. Du kanske redan har ett önskemål när du kommer om, till exempel en korttidsterapi med ett bestämt fokus eller en längre mer utforskande terapikontakt med eller utan konstnärliga uttryck. Vi bestämmer också när och hur ofta vi ska ses.

Kontakta mig för tidsbokning här.

Dansterapi

Dansterapi är en konstnärlig terapiform som vilar på psykodynamisk grund men det praktiska arbetet, metoden, är ofta kognitivt beteendeinriktad. Rörelse och dans används för att starta upp en kreativ, konstnärlig process som skapar mening och möjliggör ett helande för individen. Andning, avspänning, rörelse, rytm och dans hör ihop. Läs mer om dansterapi här.

sidebar_170