Om mig

Varmt välkommen till min sida!

Jag heter Nita Gyllander och har sedan lång tid haft en fot inom konsten, i första hand dansen och en inom ”läke”konsten. Under min utbildningstid i dans arbetade jag parallellt inom psykiatrin. Jag kunde själv känna hur dansandet påverkade mitt mående, jag blev gladare och mer balanserad och dans har ofta terapeutiska effekter. Det föll sig så småningom naturligt för mig att fortsätta utbilda mig till dansterapeut och psykoterapeut.

Att tillsammans med andra använda psykoterapeutisk kunskap och konstnärliga uttryck, som rörelse, dans, bild och musik för att växa som människa är mycket spännande. Orden har förstås också sin givna plats, för att beskriva känslor och  inre upplevelser och lyfta dessa till en kognitiv nivå. Jag arbetar också traditionellt med samtal.

Att få dela de ögonblick en människa når nya insikter om sig själv och kommer vidare i sitt liv är för mig givande och det ger mig inspiration.

Min privata mottagning har jag på Katarinabangatan 56 i Stockholm, där tar jag emot barn, unga och vuxna. Arbetar också som konsult för Familjestödsgruppen AB som familjebehandlare samt handledare.

Jag undervisar vid Stockholms Konstnärliga Högskola samt vid Stockholms Universitet i dansterapi och specialpedagogik. Jag var under många år lärare och handledare vid Dansterapeututbildninge på Stockholms Konstnärliga Högskola. Driver nu egna utbildningsgrupper i dans- och rörelse som terapeutiskt verktyg, DMTT-metoden ”Dance and Movement as a Therapeutic Tool”.

Grundare av DMTT-metoden samt ISUT – Institutet Skapande Uttryck

Legitimerad psykoterapeut, Karolinska Institutet i Stockholm.

Danspedagog och dansterapeut, DOCH, Dans- och Cirkushögskolan numera: Stockholms Konstnärliga Högskola.

Fil. kand/Kulturvetare, Stockholms universitet.

Handledare, Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildningar, SAPU.

• Jag har varit Keynote Speaker vid forskningskonferens i Pforzheim 2006. Föreläst och hållit workshop vid ECArTE, European Consortium for Arts Therapies in Education, 2005 i Grekland samt 2007 i Estland. I Sverige vid Psykoterapimässan, Relationsmässan, Nordiska Ungavuxna dagarna mm.

• Jag uppdaterar årligen mina kunskaper inom behandling och psykoterapi genom att delta i den största psykoterapikonferensen i USA, The Psychotherapy Networker Symposium, den hålls i Washington DC och ger de senaste forskningsrönen inom olika psykoterapeutiska metoder.

Dansterapeut och forskningsassistent i forskningsprojektet: Barn och unga med psykisk ohälsa under åren 2000-2005. Där prövade vi dansterapi med nedstämda/deprimerade tonårsflickor samt pojkar med ADHD-problematik (BUP, Karlstad).

Medförfattare till forskningsrapporterna Dansterapi för deprimerade tonårsflickor och Dansterapi för pojkar med ADHD, Dans – forskning och utveckling ISSN 1652-3776, 2006:1, Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete.

Bild på Nita Gyllander leg psykoterapeut, dansterapeut och handledare