Utbildning

Utbildningar, kurser och workshops

DMTT-metoden

Grundläggande diplomutbildning i DMTT-metodenUtbildningar, kurser, workshops enligt DMTT-metoden,"Dans och Rörelse som Terapeutiskt Verktyg",dansterapeutiska tekniker,Utvecklingspsykologi,

Vill du öka din förståelse för hur ordlös kommunikation påverkar oss i mötet med människor?  Hösten 2016 startar en ny utbildningsgrupp i DMTT-metoden.
Som behandlare/lärare bär vi stora delar av vårt arbete ordlöst i våra kroppar – låt denna tysta kunskap bli en värdefull tillgång!
Utbildningen kommer att stärka dig som behandlare och ge insikt om hur kroppens kunskap kan bli ett utmärkt redskap i behandlingsarbetet.
Utbildningen vänder sig främst till personer yrkesverksamma inom hälsa, skola, vård och omsorg, med önskan om fördjupad kunskap inom icke-verbal kommunikation. Efter avslutad kurs erhålls diplom.

Du behöver inga förkunskaper i dans!

Utbildningen varvar teori, metod och praktik och omfattar:

 • Grundläggande dansterapeutiska tekniker
 • • Utvecklingspsykologi kopplat till anknytningsmönster
 • • Hur dans och rörelse, det ordlösa samspelet kan användas vid olika problematik

2018

Den grundläggande diplomutbildningen som tidigare var uppdelad på två terminer kommer i år att hållas som en intensivutbildning under en vecka i augusti.

Vecka 33, 13-17 augusti 2018
Kurstid alla dagar mellan 9.00 – 17.00
Plats: Studio för Dansterapi, Brantingsgatan 41, 123 45 Stockholm

Del 1

 • Kreativitet i dans och rörelse
 • Musikens betydelse i DMTT-metoden
 • Grundläggande dansterapeutiska tekniker
 • Lyssna in, möta upp, dialog i rörelse
 • Utvecklingspsykologi, anknytningsteori kopplat till DMTT-metoden

Del 2

 • Fördjupning av dansterapeutiska tekniker
 • Autentisk rörelse. Att tolka och intervenera i rörelse
 • DMTT-metoden i praktiken; arbete med individ, par familj och grupp
 • Dysfunktionella relationsmönster och beroendeproblematik
 • Hur kan man använda DMTT- metoden i arbete med dessa

Pris: 16 900 kr (plus moms 4 225 kr)
För att erhålla diplom krävs att man har 80% närvaro, genomgått och är godkänd i både del 1 och 2.
Vid anmälan betalas en avgift 2 000 kr (inkl moms) som sedan dras av från kursavgiften. Vid anmälan senast 1 maj 2018 ges 1 000 kr rabatt på kursavgiften.
Kurslitteratur ingår ej i priset.
Kursledarnas förbehåller sig rätten att vid behov ekvivalera deltagare.

Begränsat antal platser!

Varmt välkommen med din ansökan!

tel: 070-738 0344 | info@nitagyllander.se | www.nitagyllander.se

tel: 070-828 7928 | info@monikathelin.se | www.monikathelin.se

Läs mer på Institutet för skapande uttryck www.isut.se.

 

Certifieringsutbildning enligt DMTT-metoden

Utbildningens syfte är att ge specialkompetens enligt DMTT-metoden, att användas i ordinarie/befintligt arbete, yrkesroll eller arbetssituation.
Innehåll:

 • Fördjupad kunskap i dansterapeutisk teori och metod
 • Utvecklingspsykologi
 • Anknytningsteori
 • Affektreglering
 • Utökad kunskap om specifika problemområden; stresshantering, panikångest, trauma, beroendeproblematik.

Handledning i halv och helgrupp.

Som kursdeltagare kommer du att, under handledning, använda dig av DMTT-metoden i praktiskt arbete. Praktiken förläggs förslagsvis till din arbetsplats/egna verksamhet. Du ansvarar själv för att hitta lämplig plats och klient/klientel för din praktik.

Behörighetskrav

 • Behandlare inom vård, omsorg, hälsa / verksam i ett arbete där du kan använda dig av DMTT-metoden.
 • Genomförd utbildningsgrupp med diplom i Dans och Rörelse som terapeutiskt verktyg

Kursledarna förbehåller sig rätten att ekvivalera jämförbar utbildning. Kvalitetssäkrad utbildning i enlighet med referensgrupp.

Nya tider kommer inom kort!

 

Varmt välkommen med din ansökan!

tel: 070-738 0344 | info@nitagyllander.se | www.nitagyllander.se

tel: 070-828 7928 | info@monikathelin.se | www.monikathelin.se

Läs mer på Institutet för skapande uttryck www.isut.se.

Workshops

Workshopen ges som en introduktion inför kommande utbildningsgrupp i Dans och rörelse som terapeutiskt verktyg (DMTT-metoden Dance and Movement as Therapeutic Tool)

Du ges här möjlighet att prova på dansterapeutiska tekniker. Öka din förståelse av hur det ordlösa samspelet påverkar oss i mötet med människor samt få en inblick i hur man med kroppen, rörelsen och dansen som utgångspunkt kan förstå och behandla olika typer av problematik. Workshopen ges som en introduktion till kommande utbildningsgrupp i DMTT-metoden men kan även tas fristående. OBS! För dig som går vidare till utbildningsgruppen dras denna kostnad av från terminsavgiften.

Datum: 14 januari 2018

Tid: 11.00-14.00

Plats: Studio för Dansterapi, Gärdet/Stockholm

Kostnad: 750kr inkl moms

 

Varmt välkommen med din ansökan!

tel: 070-738 0344 | info@nita.gyllander.se | www.nitagyllander.se

tel: 070-828 7928 | info@monikathelin.se | www.monikathelin.se

Läs mer på Institutet för skapande uttryck www.isut.se.

 

Kurser

För dig som söker dansen mer för avspänning och källa till glädje finns nedan följande kurser/workshops. Kurser som ger ökad kontakt med kroppen, centrering och grundning!

 • Salsa för Kropp & Själ
 • Salsa con Afro
 • Meditativ rörelse

 

Föredrag

och/eller workshop i dans- och konstterapi kan skräddarsys och bokas efter överenskommelse.

 

”Jag älskar dansen
För den befriar människan
Från tingens tyngd
Knyter den sorgsna
Till gemenskapen

Jag älskar dansen
som främjar sundhet,
klarhet i tanken
och en orörlig själ.
Dans är förvandlingen av rum
och tid
För människorna som ständigt är
i fara
att förfalla ensidigt till
tanke,
vilja eller känsla.

Jag älskar dansen.
O människa lär dig dansa
För annars vet änglarna i
himlen
inte vad de ska göra med dig.”

Augustinus, 354-430