Ny certifieringsutbildning 2016-17

certifieringsutbildning enligt DMTT-metoden

Utbildningens syfte är att ge specialkompetens enligt DMTT-metoden, att användas i ordinarie/befintligt arbete, yrkesroll eller arbetssituation.

Certifieringsutbildning enligt DMTT-metoden

Utbildningens syfte är att ge specialkompetens enligt DMTT-metoden, att användas i ordinarie/befintligt arbete, yrkesroll eller arbetssituation.
Innehåll:

  • Fördjupad kunskap i dansterapeutisk teori och metod
  • Utvecklingspsykologi
  • Anknytningsteori
  • Affektreglering
  • Utökad kunskap om specifika problemområden; stresshantering, panikångest, trauma, beroendeproblematik.

Handledning i halv och helgrupp.

Som kursdeltagare kommer du att, under handledning, använda dig av DMTT-metoden i praktiskt arbete. Praktiken förläggs förslagsvis till din arbetsplats/egna verksamhet. Du ansvarar själv för att hitta lämplig plats och klient/klientel för din praktik.

Behörighetskrav

  • Behandlare inom vård, omsorg, hälsa / verksam i ett arbete där du kan använda dig av DMTT-metoden.
  • Genomförd utbildningsgrupp med diplom i Dans och Rörelse som terapeutiskt verktyg

Kursledarna förbehåller sig rätten att ekvivalera jämförbar utbildning. Kvalitetssäkrad utbildning i enlighet med referensgrupp.

Upplägg
Torsdagar 18.00-20.00
Handledning i halvgrupp

Fredagar 10.00-17.00
Fördjupning i dansterapeutisk metod genom att lyfta klientfall i helgrupp.
Fördjupad kunskap inom specialområden (möjlighet att läsa in sig på egen vald problematik, för att sedan i det praktiska arbetet använda och förstå utifrån DMTTmetoden).

Hösten 2016

6-7 oktober
17-18 november
8-9 december

Våren 2017

26-27 januari
9-10 februari
9-10 mars

Dessutom ingår individuell handledning vid tre tillfällen, på plats eller via Skype.

Pris: 13.900 kr ex. moms /termin
Anmälan är bindande och avser två terminer.

OBS vi behöver din intresseanmälan senast 29 april!

Varmt välkommen med din ansökan!

tel: 070-738 0344 | info@nita.gyllander.se | www.nitagyllander.se

tel: 070-828 7928 | info@monikathelin.se | www.monikathelin.se

Läs mer på Institutet för skapande uttryck www.isut.se.