post

Ny grundutbildning i DMTT-metoden

 

Ny grundutbildning i DMTT-metoden startar hösten 2016.
Vill du öka din förståelse för hur ordlös kommunikation påverkar oss i mötet med människor?  Hösten 2016 startar en ny utbildningsgrupp i DMTT-metoden.
Som behandlare/lärare bär vi stora delar av vårt arbete ordlöst i våra kroppar – låt denna tysta kunskap bli en värdefull tillgång!
Utbildningen kommer att stärka dig som behandlare och ge insikt om hur kroppens kunskap kan bli ett utmärkt redskap i behandlingsarbetet.
Utbildningen vänder sig främst till personer yrkesverksamma inom hälsa, skola, vård och omsorg, med önskan om fördjupad kunskap inom icke-verbal kommunikation. Efter avslutad kurs erhålls diplom.

Läs mer under utbildning.